Hvordan jobber COMVIK?

  1. Vi tar en uforpliktende prat. Dialogen kan foregå over epost, telefon, fysiske møter eller digitale møter.

  2. COMVIK gjør i forkant god research og kommer med forslag og innspill. Vi setter alltid kundens behov først.

  3. Når planen er klar innhenter COMVIK all nødvendig informasjon. Her trenger vi hjelp av kunden slik at teksten blir så god og spot on for kunden som mulig.

  4. COMVIK skriver teksten, og sender den til bedriften for godkjenning. Det forekommer ingen ekstra kostnader dersom noe skal endres.

  5. Teksten er ferdig og kan publiseres!

Vi utfører én tjeneste dersom det er ønskelig, men kan også skreddersy abonnement etter den enkeltes bedrifts behov.

TJENESTER